RSS

Jumat, 19 April 2013

ESAI AGAMA ISLAMMenjadi Sosok Muslimah Ideal
Persepsi masyarakat tentang pribadi muslim memang berbeda-beda, bahkan banyak yang pemahamannya sempit sehingga seolah-olah peribadi muslim itu tercermin pada orang yang hanya rajin menjalankan Islam dari aspek ubudiyah, padahal itu hanyalah salah satu aspek yang harus ada pada peribadi seorang muslim. Oleh karena itu standard peribadi muslim yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah merupakan sesuatu yang wajib dirumuskan, sehingga menjadi acuan bagi pembentukan peribadi muslim. Peribadi muslim yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan sunnah adalah pribadi yang shaleh, peribadi yang sikap, ucapan dan tindakannya terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah Swt.
Bila disederhanakan, sekurang-kurangnya ada tujuh  profil atau ciri khas yang mesti ada pada peribadi seseorang muslim, yaitu  salimul Aqidah (sikap yang bersih), Shahihul Ibadah (ibadah yang benar),  Matinul Khuluq ( akhlak yang kokoh),  Qowiyyul Jismi (kekuatan jasmani) , Mutsaqqoful Fikri (intelek dalam berfikir ),  Mujahadatul Linafsihi, (berjuang melawan hawa nafsu),  dan Munazhzhamun fi Syuunihi ( teratur dalam suatu urusan ) .
Wanita adalah tiang negara, jika wanitanya baik, negara tersebut akan kokoh dan kuat dan sebaliknya jika para wanitanya buruk, maka tunggulah kehancurannya.  Oleh karena itu agar menjadi muslimah yang dicintai oleh Allah SWT, maka ciri-ciri wanita sholikhah yang patut dijadikan pegangan bagi kita adalah sebagai berikut :
Wanita yang mengimani Allah SWT sebagai Tuhan-nya,  Muhammad sebagai Nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Wanita yang bertaqwa, khusyuk dan rajin beribadah serta suhud di dunia. Wanita yang patuh kepada orang tuanya, berbakti kepada keduanya dan mencari keridhoan keduanya. Wanita yang taat kepada suami, menasihatinya, amanah dalam mengelola rumah tangganya. Wanita yang mendidik anak-anaknya dengan baik dan mengakomodasikan mereka untuk hidup berdasarkan Manhaj Rabbani (sistem hidup dari Allah SWT). Dan wanita yang rajin mencari ilmu dan berdakwah di jalan Allah. Subhanallah.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Copyright GLORY SHINE 2009. Powered by Blogger.Designed by Ezwpthemes .
Converted To Blogger Template by Anshul .